جناب آقای سینا هماتاش

با اینکه متوجه ریزش موهام بودم ولی بدلیل مشغله زیادی که داشتم نتوانستم رسیدگی لازم را انجام دهیم. من به دنبال روش سریع و قطعی بودم. تا اینکه با روش اسکالپ و مرکز تخصصی اسکالپ آشنا شدم که علی رغم سریع بودن روش کاملا انتظارم براورده شد.

با اینکه متوجه ریزش موهام بودم ولی بدلیل مشغله زیادی که داشتم نتوانستم رسیدگی لازم را انجام دهیم. من به دنبال روش سریع و قطعی بودم. تا اینکه با روش اسکالپ و مرکز تخصصی اسکالپ آشنا شدم که علی رغم سریع بودن روش کاملا انتظارم براورده شد.

با اینکه متوجه ریزش موهام بودم ولی بدلیل مشغله زیادی که داشتم نتوانستم رسیدگی لازم را انجام دهیم. من به دنبال روش سریع و قطعی بودم. تا اینکه با روش اسکالپ و مرکز تخصصی اسکالپ آشنا شدم که علی رغم سریع بودن روش کاملا انتظارم براورده شد.

دیدگاه خود را بیان کنید